Special Events

There are many special events are held at the temple through out the year. They are The Lunar New Year Festival, Buddha’s Birthday Celebration, Ullambaba Festival, etc.

  • Often the Lunar New Year Festival holds in early February
  • Buddha’s Birthday often holds in May
  • and Ullambana often holds in late August or early September

Please keep visit our site for the specific dates of each event.
Everyone is welcome to attend. Entry is free.


 

Lễ Hội Ở Chùa

Có nhiều Lễ Hội hằng năm được tổ chức ở chùa. Đó là Tết Nguyên Đán, Mừng Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan, v.v...

  • Thường Tết Nguyên Đán được tổ chức vào đầu Tháng Hai
  • Lễ Phật Đản được tổ chức vào Tháng Năm
  • Và Lễ Vu Lan được tổ chức vào cuối tháng Tám hoặc đầu Tháng Chín

Xin quý Phật Tử hãy thường xuyên viếng trang mạng của Chùa để biết được ngày chính xác tổ chứa các lễ hội trên.

Quí Phật Tử luôn được hân hoan đón chào đến tham dự. Vào cửa luôn miễn phí.