Activities at Linh Son

There are currently programs and activities running at the temple on regular basis.

They are the Tinh Tam Taichi - a benificial program to personal health; the Computer Basic Skills - designed to assist the Vietnamese members to access the available free online information. Everyone is welcome to join in. Donations are accepted arbitrarily. Please do not hesitate to call in. More information can be obtained at the temple.


Sinh Hoạt ở Linh Sơn

Chùa hiện đang tổ chức thường xuyên nhiều chương trình hữu ích.

Đó là chương trình Tịnh Tâm Taichi - mang lại lợi ích sức khỏe cá nhân; Lớp Học Vi Tính  Căn Bản - nhằm trợ giúp thành viên cộng đồng tận dụng được những Thông Tin Miễn Phí có sẵn trên mạng; và hoạt động Sửa Chữa Vi Tính Miễn Phí dành cho gia đình có lợi tức thấp. Hoan nghênh mọi người đến tham gia. Đóng góp lệ phí chỉ nhận qua lòng thiện nguyện tùy hỉ. Xin quí vị đừng ngại đến thăm hỏi. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc trực tiếp chùa.